Życzenia dla Ojczyzny

” Życzenia dla Ojczyzny”

Nadchodzi kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Dlaczego ta ustawa rządowa z 1791 roku jest tak ważna? „Ponieważ symbolizuje oświecone, mądre i odpowiedzialne dążenia rządzących podówczas Polską do modernizacji naszego kraju. Trzeciomajowa konstytucja była inspiracją dla wolnościowych i niepodległościowych dążeń Rzeczypospolitej. Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucję Trzeciego Maja uchwalono jako pierwszą w Europie i drugą na świecie – po amerykańskiej – na owe czasy bardzo postępową ustawę zasadniczą. Było to ukoronowanie polskiej, oświeconej myśli. Zwieńczenie wysiłku wielkich osobistości, znamienitych patriotów, które do dziś jest naszą chlubą. Warto, aby dzisiaj, naszej wspólnej, patriotycznej radości z osiągnięć naszych przodków, towarzyszyła refleksja nad współczesnością”.

A naszą współczesnością i jednocześnie przyszłością jest młode pokolenie, które kształcimy i wychowujemy po to, aby znało swoją Ojczyznę, tę małą i tę wielką, znało jej historię i tradycję, i było z niej dumne.

Tak uczniowie naszej szkoły czczą tę trzeciomajową uroczystość i tego życzą swojej Ojczyźnie. Jak widać, nie tylko są patriotami, ale także kibicami (i to jednymi z najlepszych:)

A może ktoś chciałby się jeszcze przyłączyć do życzeń dla Ojczyzny z okazji jej święta? Wysyłajcie zdjęcia i serdeczności na stronę szkoły!