PLAN DOWOZÓW

Dowozy 2019

DOWOZY

Październik, grudzień, luty, kwiecień, czerwiec

Listopad, styczeń, marzec, maj

6.55 Poręba

6.55 Afryka

7.00 Wolica

7.00 Ruszenice

7.05 Siucice

7.10 Chorzew

7.10 Chorzew

7.15 Siucice

7.20 Ruszenice

7.20 Wolica

7.25 Afryka

7.25 Poręba

7.35 Klew – przyjazd do szkoły

7.32 Klew – przyjazd do szkoły

7.43 Skórkowice

7.40 Skórkowice

7:48 Klew-Kolonia

7:45 Klew-Kolonia

7.50 Klew – przyjazd do szkoły

7.48 Klew – przyjazd do szkoły

 

PLAN ODWOZÓW

Odwozy 2019

Odwozy

Kurs

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

I  - 12.45

Brzezie

Klew-Kolonia

Skórkowice

Poręba

Wolica

Skumros

Chorzew

Ruszenice

Afryka

Brzezie

Klew-Kolonia

Skórkowice

Poręba

Wolica

Skumros

Chorzew

Ruszenice

Afryka

Klew-Kolonia

Skórkowice

Poręba

Chorzew Afryka Ruszenice

Klew-Kolonia

Skórkowice Chorzew Afryka Ruszenice

 

Brzezie

Klew-Kolonia

Skórkowice

Poręba

Wolica

Skumros Siucice

Chorzew

Ruszenice

Afryka

II – 13.45

Klew-Kolonia

Skórkowice

Poręba

Siucice

Ruszenice

Klew-Kolonia

Skórkowice

Poręba

Siucice

Ruszenice

Brzezie

Klew-Kolonia

Skórkowice

Poręba

Wolica

Skumros

Siucice

Chorzew

Ruszenice

 

Brzezie

Klew-Kolonia

Skórkowice

Poręba

Wolica

Skumros

Siucice

Chorzew

Ruszenice

Afryka

Skórkowice

III – 14.30

Skórkowice

Poręba

Siucice Chorzew Afryka

Skórkowice

Siucice

Chorzew

Afryka

Skórkowice Siucice

Chorzew

Afryka

 

Skórkowice

Poręba

Siucice

Chorzew

Afryka

Skórkowice

Siucice

Chorzew

Afryka