Na podstawie Zarządzenia Nr 12/2020 Wójta Gminy Żarnów z dnia 31.01.2020 r.  w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym  na rok szkolny 2020/2021 do oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych, ustala się co następuje:

  1. Termin złożenia wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego: do 12 marca 2020 r.
  2. Termin złożenia wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej: do 12 marca 2020 r.

Wnioski są dostępne w sekretariacie Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Klewie lub do pobrania tutaj:

Wniosek o kontynuowanie nauki w klasie I

Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego -4 latek

Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego -5 latek

Wniosek o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego -6 latek