Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie na rok szkolny 2022/2023 Drodzy Rodzice! Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Żarnów z dnia 17.01.2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz postępowaniu  …

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022: Przewodnicząca                           Aneta Ślusarczyk Z-ca przewodniczącego              Marcin Karólewski      Skarbnik            …

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych                        Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie  na podstawie  §5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. poz.1603 oraz z 2019 r. poz. …

Rozpoczęcie Roku Szkolnego

1 września 2021 roku o godz. 9.00 odbędzie się Inauguracja Roku Szkolnego 2021/2022. Po uroczystości odbędą się spotkania z wychowawcami. Zapraszamy na mszę św., która zostanie odprawiona 1 września o godz. 8.00. w kościele p.w. św. Łukasza w Skórkowicach. Dowozy …

Dowozy od 4 maja 2021 r.

Dowóz dzieci z Oddziałów Przedszkolnych oraz klas I-III SP im. M. Skłodowskiej-Curie w Klewie od wtorku 4 maja wg harmonogramu: Afryka – 7:05 Ruszenice – 7:10 Ruszenice (przystanek) – 7:13 Chorzew – 7:19 Skumros – 7:24 Wolica – 7:28 Poręba …