Nauczanie zdalne-Platforma

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Przesyłam Wam link do platformy zdalnego nauczania:
http://www.pracazdalna.edu.pl/pracazdalna/0,0 
Kod dostępu podadzą Wam wychowawcy.

Od 1 kwietnia wszystkie materiały do zajęć będą zamieszczane na platformie pogrupowane według klas i przedmiotów.
Wystarczy tylko w miejscu wyboru klasy wybrać tę , która Was interesuje.
Pod każdym tematem jest możliwość umieszczenia wiadomości do nauczyciela. Możecie w tym miejscu przesłać odpowiedzi, zadać pytania do poleceń, jak również można zamieścić własny załącznik, np. plik Word, dokument tekstowy, skan lub zdjęcie wykonanych zadań. Należy pamiętać, że czasem dodanie załącznika może być niemożliwe ,jeśli plik jest zbyt duży, w takiej sytuacji proszę o wysłanie wiadomości z załącznikami bezpośrednio do nauczyciela, a w wiadomości wysłanej przez platformę zasygnalizować, że wysłano materiały na adres mailowy.

Pobieranie materiałów z zakładki umieszczonej na stronie szkoły z dniem 1 kwietnia nie będzie możliwe.
Proszę o wyrozumiałość, ale ta zmiana ma ułatwić wszystkim  pracę.

Dyrektor Szkoły
Maryla Domańska

Nauka zdalna - komunikat

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 23.10.2020 r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem,  zwalczaniem Covid-19  od 24.10.2020 r. do 08.11.20220 r. na obszarze kraju ogranicza się funkcjonowanie publicznych i niepublicznych  szkół  podstawowych  dla dzieci i młodzieży w zakresie dotyczącym klas IV-VIII.

Zajęcia będą realizowane poprzez wykorzystanie komunikatora internetowego SKYPE.

 

Dyrektor szkoły

Maryla Domańska