Fizyka

Fizyka kl VIII:

Klasa8_fiz

 

Fizyka kl. VII:

Klasa7_fiz

Geografia 16.03-20.03.2020 r.

Geografia klasa 5 (tydz.16.03.2020 – 20.03.2020r)
Temat: Pogoda i klimat.
1. Przepisz temat do zeszytu.
2. Przeczytaj pierwszy podrozdział – Od obserwacji pogody do określenia klimatu.
3. Zapisz do zeszytu co to jest pogoda i jakie są jej składniki oraz co nazywamy klimatem.
4. Przeczytaj jakie są elementy klimatogramu str. 103 (utrwal poznane treści)
5. Zapoznaj się jak czytać klimatogram str. 104 ( utrwal poznane treści)
6. Jak obliczyć średnią roczną temperaturę powietrza i roczną sumę opadów? - str. 105 – zapoznaj się z obliczeniami.
7. Do zeszytu zapisz odpowiedzi do pytań nr 2, 3, 4(zadanie dla chętnych) książka str. 107.

 

Geografia klasa 6 (tydz.16.03.2020 – 20.03.2020)
Temat: Czym są euroregiony?
1. Przepisz temat do zeszytu.
2. Przeczytaj teks str. 171 – 172.
3. Sporządź notatkę zawierającą:
- jakie działania podejmuje się w euroregionach?
- przerysuj oraz uzupełnij tabelę str. 172 ( proszę aby tabela była wykonana starannie, a zapis w niej był czytelny.

Temat: Sąsiedzi Polski – powtórzenie.
1. Przepisz temat do zeszytu.
2. w ramach powtórzenia zapisz do zeszytu
- z jakimi państwami graniczy Polska – stolice tych państw
- punkt 2,3,4,5, str. 173.
3. Dla chętnych proponuję przypomnienie wiadomości z dwóch pierwszych tematów tego działu.

 

Geografia klasa 7 ( tydz.16.03.2020 – 20.03.2020)
Temat: Produkcja zwierzęca.
1. Przepisz temat do zeszytu.
2. Przeczytaj tekst str.131-133
3. Wykonaj notatkę do zeszytu:
- wyjaśnij pojęcie : pogłowie
- na podstawie mapek str. 132 odpowiedz, gdzie są główne regiony hodowli bydła i trzody chlewnej w Polsce.
4. Wykonaj plecenia nr 2 i 3 str. 133.

Temat: Zmiany w polskim przemyśle.
1. zapisz temat do zeszytu.
2. Przeczytaj teks str. 134 – 137.
3. Wykonaj notatkę:
- wykonaj tabelę, na podstawie wykresu str. 134. ( przemysł – podział na sekcje i działy)
- Na czym polega restrukturyzacja przemysłu.
- przerysuj tabelkę - wybrane przyczyny i skutki restrukturyzacji polskiego przemysłu str. 135
4. Odpowiedz na pytania nr 3 i 4( to pytanie jest dla chętnych).

 

Geografia klasa 8 (tydz. 16.03.2020 – 20.03.2020)
Temat: Australia i Oceania – powtórzenie.
1. Przepisz do zeszytu punkty 1-11 str. 168
2. Wykonaj zadania, a odpowiedzi zapisz w zeszycie 1-5 str. 168 – Sprawdź się.

Życzę przyjemnej pracy. Jeśli zadania będą zbyt trudne powtórzymy je w szkole.
Jeśli masz atlas w domu zachęcam do korzystania z niego i wolnej chwili czytania map tematycznych do tematu lekcji.

Kontakt z nauczycielem :
malgoskbw@wp.pl

Geografia 23.03-27.03.2020 r.

Klasa 5 Tydzień 23.03.2020 – 27.03.2020
Temat: Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe.

1. Przepisz temat do zeszytu.
2. Obejrzyj film na stronie i zapisz jak kształtują się strefy krajobrazowe.

3. W ramach powtórzenie i utrwalenia wiadomości z poprzedniej lekcji obejrzyj filmik.

Jak obliczyć średnią temperaturę

Zapamiętaj jak wykonywać obliczenia.
Powodzenia!

 

Klasa 6 tydzień 23.03.2020 – 27.03.2020
Temat: Międzynarodowe organizacje Europy.
1. Przepisz temat do zeszytu.
W ramach powtórzenia wiadomości z poprzedniej lekcji:
2. Obejrzyj proponowany filmik - historia powstania Unii Europejskiej

3. Strefa Schengen -obejrzyj filmik

Mam nadzieję że utrwaliłeś/aś wiadomości z poprzedniej lekcji.
Powodzenia!

Temat: Powtórzenie wiadomości.
1. Przepisz temat do zeszytu.
2. W ramach sprawdzenia swoich wiadomości i umiejętności wykonaj zadania od 1-7 str 176 książka.
3. Odpowiedzi zapisz do zeszytu.
Jeśli nie znasz odpowiedzi na jakieś pytanie odszukaj podpowiedzi w książce.
Powodzenia!

 

Klasa 7 tydzień 23.03.2020 – 27.03.2020
Temat: Energetyka.
1. Przepisz temat do zeszytu.
2. Wykonaj notatkę:
- Podział źródeł energii:
a) odnawialne :
b) nieodnawialne:
Uzupełnij na podstawie wykresu strona 138.
- Korzystając z mapy str. 139 podaj jakie są największe elektrownie w Polsce?
Podaj typ elektrowni i miejscowość.
- Odpowiedz na pytanie nr 2 str. 141.
Powodzenia!

Temat: Gospodarka morska.
1. Przepisz temat do zeszytu.
2. Korzystając z mapki str. 142 wymień polskie porty morskie, w których wielkość przeładunku przekroczyła w 2015 roku 4 mln t.
3. Wyjaśnij pojęcie : terminal.
4. Czym zajmują się obecnie Polskie stocznie? Odpowiedz na pytanie.
5. Wykonaj ćwiczenie nr 1 i 2 str. 144.
Powodzenia!

 

Klasa 8 tydzień 23.03.2020 – 27.03. 2020
Temat: Środowisko przyrodnicze Arktyki i Antarktyki.
1. Mam do zaproponowania dla Was film o Arktyce. Trwa on 22 minuty. A więc możecie obejrzeć go nawet w odcinkach. Będzie to wstęp do kolejnych zajęć o Arktyce. Przy dzisiejszym temacie nie przewidziałam żadnych zadań i notatki.

Życzę przyjemnego oglądania.

Kontakt z nauczycielem: malgoskbw@wp.pl