„Stop dopalaczom”

W ramach kampanii „Stop dopalaczom” uczniowie klas starszych wzięli udział w zajęciach edukacyjnych. Celem programu było przekazanie wiedzy na temat substancji psychoaktywnych, jak również uświadomienie młodym ludziom zagrożeń i skutków przyjmowania dopalaczy. Bardzo ważnym elementem zajęć było propagowanie postawy asertywnej …