GRONO PEDAGOGICZNE

Rok szkolny 2021/2022

Dyrektor szkoły mgr Maryla Domańska
Oddział przedszkolny mgr  Elżbieta Strzelczyk 6 – latki

mgr Anna Jędrzejczyk 4 -5 latki

Edukacja wczesnoszkolna mgr Maryla Domańska,

mgr Edyta Słodkowska

Kamila Szczegielniak

mgr Agnieszka Mamrot

Język polski mgr Małgorzata Ostalec
Matematyka mgr Barbara Kowalska
Religia mgr Katarzyna Wilk
Język angielski mgr Barbara Jankowska
Język niemiecki mgr Beata Borończyk
Historia mgr Katarzyna Wilk
WOS mgr Katarzyna Wilk
Przyroda mgr  Edyta Słodkowska
Geografia mgr Małgorzata Kubiszewska
Biologia mgr Edyta Słodkowska
Fizyka mgr Beata Borończyk
Chemia mgr Beata Borończyk
Plastyka mgr Elżbieta Strzelczyk
Muzyka mgr Elżbieta Strzelczyk
Informatyka mgr Wojciech Antos
Technika mgr Wojciech Antos
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Wojciech Antos
Wychowanie fizyczne mgr Wojciech Antos
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego mgr Beata Borończyk
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Katarzyna Wilk
Biblioteka mgr Małgorzata Ostalec

mgr Edyta Słodkowska