GRONO PEDAGOGICZNE

Rok szkolny 2023/2024

Dyrektor szkoły mgr Maryla Domańska
Oddział przedszkolny mgr  Elżbieta Strzelczyk, mgr Martyna Susło 6 – latki, mgr Anna Jędrzejczyk 4 -5 latki
Edukacja wczesnoszkolna mgr Maryla Domańska, mgr Kamila Szczegielniak, mgr Edyta Słodkowska, mgr Agnieszka Mamrot
Język polski mgr Małgorzata Ostalec, mgr Żaneta Brzezowska, mgr Agnieszka Mamrot, mgr Maryla Domańska
Matematyka mgr Barbara Kowalska
Religia mgr Katarzyna Wilk
Język angielski mgr Barbara Jankowska
Język niemiecki mgr Beata Borończyk
Historia mgr Żaneta Brzezowska
WOS mgr Katarzyna Wilk
Przyroda mgr Edyta Słodkowska
Geografia mgr Anna Jędrzejczyk
Biologia mgr Edyta Słodkowska
Fizyka mgr Beata Borończyk
Chemia mgr Beata Borończyk
Plastyka mgr Agnieszka Mamrot
Muzyka mgr Elżbieta Strzelczyk
Informatyka mgr Wojciech Antos
Technika mgr Wojciech Antos
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Wojciech Antos
Wychowanie fizyczne mgr Wojciech Antos
Zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego mgr Ilona Król-Sieroń
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Katarzyna Wilk
Biblioteka mgr Małgorzata Ostalec