GRONO PEDAGOGICZNE

Rok szkolny 2018/2019

Dyrektor szkoły mgr Maria Domańska
Oddział przedszkolny mgr  Agnieszka Mamrot 6 – latki

mgr Elżbieta Strzelczyk 4 -5 latki

 

Edukacja wczesnoszkolna mgr Maria Domańska,

mgr Edyta Słodkowska

Język polski mgr Małgorzata Ostalec
Religia mgr Katarzyna Wilk
Język angielski mgr Barbara Jankowska

mgr Anna Trojnar

Język niemiecki mgr Beata Borończyk
Historia mgr Sabina Kowalczyk
Matematyka mgr Barbara Kowalska
Geografia mgr Małgorzata Kubiszewska
Biologia mgr Ilona Król-Sieroń
Fizyka mgr Janusz Aleksandrowicz
Chemia mgr Beata Borończyk
Plastyka mgr Agnieszka Mamrot
Muzyka mgr Elżbieta Strzelczyk
Zajęcia komputerowe/Informatyka mgr Barbara Kowalska
Zajęcia techniczne/ Technika mgr Sabina Kowalczyk

mgr Elżbieta Strzelczyk

Przyroda mgr  Ewa Spasińska
Wychowanie fizyczne mgr Wojciech Antos
Biblioteka mgr Małgorzata Ostalec

mgr Edyta Słodkowska