Rozpoczęcie Roku Szkolnego

KOMUNIKAT! Drodzy Uczniowie! Szanowni Rodzice! Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie odbędzie się 1 września 2020 r. Uroczystość rozpocznie się mszą świętą w parafii p.w. Św. Łukasza w Skórkowicach o godz. 8:00.  Następnie ok. …

INFORMACJA

Drodzy Rodzice! Podczas oddawania książek i podręczników do biblioteki proszę zaopatrzyć się w reklamówkę w celu zabrania obuwia oraz materiałów i przyborów szkolnych dziecka. Dyrektor Szkoły Maryla Domańska

Biblioteka-KOMUNIKAT

INFORMACJA DLA RODZICÓW Przyjmowanie książek, podręczników  oraz innych materiałów bibliotecznych w czasie epidemii / po ustaniu epidemii covid-19 w bibliotece Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Klewie (WYCIĄG Z REGULAMINU)   1.Zwrot podręczników, książek oraz innych materiałów bibliotecznych …

Zakończenie Roku Szkolnego-Komunikat

Harmonogram zakończenia roku szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie w dniu 26 czerwca 2020 r. (piątek)   Szanowni Rodzice! Drodzy Uczniowie!   9:00-9:15   Przemówienie Dyrektora szkoły 9:16-10:40  Wręczenie świadectw, dyplomów i nagród uczniom kl. IV-VIII 11:00-12:00 …

KOMUNIKAT nr 2 z dn. 08.06.2020 r.

Drodzy Uczniowie/Rodzice/Nauczyciele! Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie informuje, iż   dni 16-17-18 czerwca są dla uczniów dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych. W tych dniach Dyrektor, Wychowawcy i Nauczyciele będą dostępni dla uczniów przez obecnie funkcjonujące środki komunikacji …

KOMUNIKAT nr 1 z dn. 08.06.2020 r.

  Drodzy Uczniowie/Rodzice/Nauczyciele! Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie informuje, iż zgodnie z Komunikatem z dnia 20 września 2019 r.  dzień 12 czerwca 2020 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W związku z powyższym na zajęciach zdalnych …

INFORMACJA

Klew, dn. 21.05.2020 r.     INFORMACJA          Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie zgodnie z pismem Wójta Gminy Żarnów z dnia 20 maja 2020 r. informuje, iż od 25 maja nie będą prowadzone zajęcia opiekuńczo wychowawcze w …

INFORMACJA

INFORMACJA Szanowni Nauczyciele, Drodzy Rodzice i Uczniowie! Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej proszę o zapoznanie się z kalendarzem najważniejszych zmian w systemie oświaty, który wygląda następująco: od 18 maja br.: możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkołach policealnych i …