XXI Dzień Papieski

21 października 2021 r. w naszej szkole odbył się uroczysty apel  z okazji XXI Dnia Papieskiego. Uczniowie wraz z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym uczcili pamięć Wielkiego Polaka – Jana Pawła II. Społeczność szkolna w skupieniu wysłuchała montażu słowno-muzycznego przygotowanego przez …

Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022: Przewodnicząca                           Aneta Ślusarczyk Z-ca przewodniczącego              Marcin Karólewski      Skarbnik            …

Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022:   Przewodnicząca                     Kinga Kazuła Z-ca przewodniczącego        Dawid Sipa Skarbnik                          …

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych                        Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie  na podstawie  §5 Rozporządzenia MEN z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego ( Dz. U. poz.1603 oraz z 2019 r. poz. …