Zakończenie Roku Szkolnego

W dniu 22.06. 2018 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie rozpoczęła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2017/2018 dla klas I-VII oraz Oddziałów Przedszkolnych 4-5 latków i 6 latków. W uroczystości uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi szkoły,zaproszeni goście oraz rodzice uczniów. Swoją obecnością zaszczycili nas: Wójt Gminy Żarnów oraz sponsor - radny Rady Gminy w Żarnowie pan Marek Łubowski wraz z małżonką.

Program uroczystości był następujący.

  • Wprowadzenie sztandaru szkoły
  • Odśpiewanie hymnu państwowego
  • Wyprowadzenie sztandaru
  • Powitanie
  • Przemówienie dyrektora szkoły
  • Przemówienia zaproszonych gości
  • Wręczenie nagród za 100 % frekwencję
  • Wręczenie nagród za bardzo dobre wyniki w nauce
  • Wręczenie nagród za reprezentowanie szkoły w konkursach i zawodach sportowych przez uczniów klas I-VII
  • Wręczenie nagród od sponsora pana Marka Łubowskiego za bardzo dobre wyniki w nauce, 100 % frekwencję, działalność społeczną na rzecz szkoły

Na koniec pani Dyrektor dziękowała za roześmiane twarze dzieci, które dodawały szkole niepowtarzalnego klimatu, wszystkim nauczycielom za wzorową prace i zaangażowanie. Słowa podziękowania skierowała również do Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie oraz do wszystkich rodziców, a także pracowników administracji i obsługi, którym zależy na dobru naszej szkoły i na budowaniu jej pozytywnego wizerunku.