Uroczystości Nadania Imienia Szkole

,,Trzeba życie uczynić marzeniem, a marzenie rzeczywistością

te słowa Marii i Piotra Curie przyświecały gościom i gospodarzom uroczystości nadawania imienia Szkole Podstawowej w Klewie. 12 czerwca 2018 roku stał się szczególną datą, która na zawsze zapisze się w annałach szkoły  i pamięci mieszkańców. To szczególne wydarzenie dyrektor szkoły, pani Maria Domańska, nauczyciele, uczniowie, zgromadzeni goście, rodzice uczcili mszą świętą, którą celebrowali w Kościele św. Łukasza w Skórkowicach księża: proboszcz ks. Mirosław Woźniak oraz absolwent naszej szkoły ks. Adam Ślusarczyk. Podczas nabożeństwa poświęcono sztandar Szkoły Podstawowej. Ksiądz proboszcz skierował do zebranych słowa, w których podkreślił, iż sztandar jest symbolem nauki i pracy dla dobra naszej ojczyzny.

            Po zakończeniu mszy zebrani udali się do budynku  Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej- Curie w Klewie, gdzie rozpoczęła się uroczysta akademia. Prowadząca, pani Ilona Król- Sieroń zapowiedziała panią dyrektor, która powitała wszystkich ze szczególnym uwzględnieniem wyjątkowych gości, których obecność podniosła podniosłą rangę uroczystości.

Na sali pojawili się:

 - dyrektor Biura Poselskiego pana Roberta Telusa,

- Wicestarosta Powiatu Opoczyńskiego,

- Wójt Gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki,

- Wójt Gminy Aleksandrów,

- Przedstawiciele Samorządu

- Radni Rady Gminy Żarnów,

- kierownik GOPS w Żarnowie,

- kierownik Gminnej Biblioteki w Żarnowie,

- kierownik Gminnej Biblioteki w Skórkowicach,

- Absolwenci szkoły,

- Emerytowani nauczyciele i pracownicy Szkoły

- Nauczyciele,

- Pracownicy Administracji i Obsługi,

- Uczniowie,

- Rodzice. 

            Następnie dyrektor szkoły przedstawiła krótką biografię patronowi placówki, dwukrotnej noblistki  i wyjątkowej uczonej, Marii Skłodowskiej- Curie. Pani dyrektor wyraziła wdzięczność dla zgromadzonych przyjaciół    i sympatyków szkoły oraz podała krótki rys historii szkoły od roku 1955. W końcu nadszedł moment, na który wszyscy czekali z niecierpliwością i wzruszeniem. Nastąpiło przekazanie prawa własności posiadania sztandaru. Uczynili to rodzice: Renata Ślusarczyk,  Anna Wojciechowska i Andrzej Jasion.

Pani Maria Domańska podziękowała za tak cenny dar oraz zapewniła, że otoczy go szczególną  i należną czcią, gdyś jest symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy dydaktycznej i wychowawczej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie. Z kolei sztandar trafił do pocztu sztandarowego złożonego z młodzieży szkolnej: Kacpra Lenarta, ucznia klasy VII oraz Weroniki Gutowskiej        i Klaudii Ślusarczyk, uczennic klasy VI. Dyrektor, dokonując przekazania, zwróciła uwagę na symbolikę honoru, godności i najgłębszej więzi z Ojczyzną oraz podkreśliła, aby swoją postawą i nauką umacniać autorytet szkoły, rozsławiając jej imię. W odpowiedzi na te słowa, Kacper Lenart ukląkł, ucałował sztandar i w imieniu wszystkich obiecał, że sztandar stanie się wzorem wytężonej pracy i symbolem kształtowania serca, umysłu i charakteru oraz ideałów, ku którym dążyła nasza patronka. Niezwykle podniosłym momentem było złożenie przez przedstawicieli uczniów ślubowania na sztandar. Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy w swoich przemówieniach nie tylko gratulowali, ale przekazywali życzenia, a często dzielili się wspomnieniami, którym towarzyszyło wzruszenie, radość i poczucie satysfakcji. Wśród nich byli absolwenci naszej szkoły: ks. Adam Ślusarczyk, siostra Halina Karbownik, dr n.med. Ewa Łubowska-Pająk, dr Angelika Jasion, Hubert Szulc - prezez Stowarzyszenia „Skórkowice i okolice”. Zwracano uwagę, iż sztandar to znak tożsamości szkoły, a drogą do pomyślności Ojczyzny i ludzi jest wykształcenie, rzeźbienie osobowości młodego człowieka, umiejętność oddzielenia dobra od zła, empatia. Podziękowania skierowano też do nauczycieli, dzięki którym szkoła to nie tylko budynek, ale przede wszystkim całe pokolenia ludzi budujących atmosferę, tworzących przeszłość, teraźniejszości i przyszłość  Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej- Curie w Klewie.

            Po uroczystościach oficjalnych pani Ilona Król- Sieroń zaprosiła wszystkich na część artystyczną, której głównymi tematami stała się biografia patronki pełna poświęcenia, pracy, patriotyzmu, ale też fascynacji nauką. Uczennice i uczniowie klas V, VI i VII przenieśli widzów      w klimat epoki, dzięki swoim stylizacją z przełomu XIX i XX wieku. Rys historyczno- biograficzny przeplatał się z pięknymi wierszami i pieśniami sławiącymi piękno Polski, dumę z symboli narodowych i należny im hołd. Inscenizacja została nagrodzona brawami. Następnie zaprezentowano pamiątkowe medale, a dyrektor zakończyła tę podniosłą uroczystość.

Uroczystości w Kościele pw. św. Łukasza w Skórkowicach

Uroczystości w Szkole

Przedstawienie w wykonaniu uczniów naszej szkoły