Uroczysta Inauguracja Działalności Stowarzyszenia „Skórkowice i okolice”

Dnia 12 listopada 2017 r. w Bibliotece Gminnej w Skórkowicach odbyła się uroczystość związana z założeniem stowarzyszenia o nazwie "Skórkowice i okolice",  którego założycielem, a zarazem prezesem jest absolwent naszej szkoły- Hubert Szulc.

Na uroczystość zaproszono dyrekcję naszej szkoły p. Marię Domańską, nauczyciela historii p. Sabinę Kowalczyk oraz uczniów kl. 0-VII, którzy zaprezentowali piękną część artystyczną zawiązaną z 99 rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości pod kierunkiem p. S. Kowalczyk.

W uroczystości wzięły udział władze gminy i powiatu, przedstawiciele innych stowarzyszeń oraz emerytowany nauczyciel naszej szkoły pan Przemysław Ciszewski, który jako pasjonat, znawca, kolekcjoner zaprezentował wystawkę materiałów archiwalnych pochodzących z okresu I wojny światowej.

Występ uczniów zachwycił wszystkich zgromadzonych.