Święto Konstytucji

Święto Konstytucji.

3 maja to szczególny dzień dla wszystkich Polaków – świętujemy uchwalenie Konstytucji 3 Maja z 1791 roku, która była pierwszą w Europie,   a drugą na świecie spisaną ustawą zasadniczą. Jej autorami byli król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki i Hugo Kołłątaj. Konstytucja wprowadziła trójpodział władzy na ustawodawczą, wykonawczą oraz sądowniczą, ograniczyła przywileje szlachty i zniosła liberum veto.

W tym roku przypada 231. rocznica uchwalenia tego ważnego dokumentu. Z tej okazji 29 kwietnia 2022 roku odbyła się w naszej szkole uroczysta akademia. Uczniowie klas: III, IV, VII i VIII przygotowali program artystyczny, który miał za zadanie przybliżyć nam wszystkim to doniosłe wydarzenie historyczne.

 „Grają trąby… Hej wesele!

Patrzaj Polsko, święty dzień.

Dzisiaj do twych stóp się ściele,

Niech więc smutki idą w cień!

Grają trąby… dzwonią dzwony,

Radość dziś napełnia kraj.

W Polsce wielkiej, odrodzonej

Wiwat! Wiwat trzeci Maj!”

Święto Narodowe Trzeciego Maja jest jednym z najważniejszych dni  w historii Polski. Naród, który nie zna swej przeszłości ginie i nie buduje przyszłości. Pamiętajmy o tym.