Dzień Ziemi

Dzień Ziemi

Dzień Ziemi obchodzony w dniu 22 kwietnia to największe ekologiczne święto świata. To coroczne wydarzenie organizowane jest w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą.

Dzień Ziemi to doskonała okazja do organizowania różnego rodzaju wydarzeń promujących ekologię, w tym akcje zbierania śmieci oraz sadzenia drzew. Jest to również szansa na poprawę świadomości dotyczącej efektów niszczenia środowiska naturalnego, do których zaliczyć można zanieczyszczenie powietrza, wody czy globalne ocieplenie.

W naszej szkole obchody Dnia Ziemi rozpoczęły się  od ogłoszenia konkursu szkolnego ,, Zabawka z recyklingu”.  Pomysły na zabawkę były niesamowite, komisja miała bardzo trudne zadanie w wyłonieniu laureatów pierwszych miejsc, w związku z tym zdecydowano, aby przyznać wszystkim uczestnikom nagrody i dyplomy.

 Następnie uczniowie zapoznali się z prezentacją dotyczącą ekologii i dbania  o naszą planetę, dzieci z przedszkola  i uczniowie klas I-III otrzymały również kolorowankę związana tematycznie z obchodzonym dniem.

Ostatnim punktem programu , było posadzenie przez każda klasę drzewka.