Samorząd Uczniowski

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2021/2022:

 

Przewodnicząca                     Kinga Kazuła

Z-ca przewodniczącego        Dawid Sipa

Skarbnik                                Kacper Wychowałek