Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

OGŁOSZENIE O REKRUTACJI
do Oddziału Przedszkolnego
w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie
w Klewie na rok szkolny 2022/2023

Drodzy Rodzice!

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Żarnów z dnia 17.01.2022 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności  w postępowaniu  rekrutacyjnym oraz postępowaniu  uzupełniającym  do oddziałów  przedszkolnych  w  szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych
• od dnia 10.02.2022r. rozpoczynamy rekrutację na nowy rok szkolny 2022/2023.  Termin złożenia do 11.03.2022 r.
• od dnia 31.03.2022 r. rekrutacja w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2033. Termin złożenia do 08.04.2022 r.
Rodzice dzieci już uczęszczających do Oddziału Przedszkolnego składają deklarację o kontynuacji edukacji przedszkolnej w roku szkolnym 2022/2023 od dnia 10.02.2022r. (wnioski w sekretariacie).
Wnioski o przyjęcie dziecka do Oddziału Przedszkolnego należy pobrać w sekretariacie szkoły lub ze szkolnego serwisu internetowego. Prosimy o przestrzeganie terminów rekrutacji.
                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                               Dyrektor Szkoły

Wnioski do pobrania: