Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie na podstawie Zarządzenia Nr 8/2021 Wójta Gminy Żarnów z dnia 12.01.2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/2022 do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych, dla których Gmina Żarnów jest organem prowadzącym ustala terminy składania wniosków o przyjęcie do oddziału przedszkolnego oraz do klasy I:

  • Termin złożenia wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Klewie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: do 12 marca 2021 r.
  • Termin złożenia wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. M. Skłodowskiej-Curie w Klewie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym: do 12 marca 2021 r.

Wnioski do pobrania:

Wniosek o przyjęcie dziecka 4-letniego

Wniosek o przyjęcie dziecka 5-letniego

Wniosek o przyjęcie dziecka 6-letniego

Wniosek-o-kontynuowanie-nauki-w-klasie-I