O Skórkowicach słów kilka…

 „O Skórkowicach słów kilka…”
Artykuł znanego społecznika i regionalisty, laureata dorocznej Nagrody Powiatu Opoczyńskiego za osiągnięcia w dziedzinie kultury, pana Przemysława Ciszewskiego, który ukazał się w ostatnim numerze opoczyńskiego TOP-u, a także tematyka zajęć dydaktycznych analizujących rozwijanie się ruchów regionalnych i nurtów etnicznych we współczesnej Europie, zainspirowały uczennicę naszej szkoły, Klaudię Ślusarczyk, do napisania niezmiernie ciekawego tekstu  na temat miejscowości, w której mieszka. 
Dzięki uprzejmości autorów, zamieszczamy obydwa materiały i życzymy ciekawej lektury. 

c.d. na następnej stronie