Nauczanie zdalne

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie

informuje, iż zgodnie z:

 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie klas V-VIII przechodzą na naukę zdalną.

Uczniowie klas I-IV i przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.