KOMUNIKAT-AKTUALIZACJA 09.04.2019 r.

Klew, dn. 09.04.2019 r.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie informuje, iż od 10 kwietnia (środa), zajęcia dydaktyczne z języka polskiego i religii dla uczniów kl. IV-VIII będą przebiegały zgodnie z tygodniowym planem pracy, pozostałe zajęcia w tym dniu będą miały charakter opiekuńczo-wychowawczy.

Zajęcia dla uczniów klas 0-III i przedszkola odbędą się bez zmian (według tygodniowego planu zajęć).