INFORMACJA

Klew, dn. 21.05.2020 r.

 

 

INFORMACJA

         Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie zgodnie z pismem Wójta Gminy Żarnów z dnia 20 maja 2020 r.

informuje,

od 25 maja nie będą prowadzone zajęcia opiekuńczo wychowawcze w szkołach podstawowych na terenie gminy.

Mając na uwadze wytyczne Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej.  Decyzja ta podyktowana jest również troską o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i ich rodziców, nauczycieli oraz całego personelu szkoły zaangażowanego w proces funkcjonowania placówki, a także brakiem zapewnienia przez Organ Prowadzący Szkołę bezpiecznych warunków pracy nauczycielom, a uczniom stosownych warunków do uczestniczenia w zajęciach opiekuńczo-wychowawczych.

 

Maryla Domańska

dyrektor szkoły