Zapytanie ofertowe „Aktywna tablica”

Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie serdecznie zaprasza do przedstawienia oferty na dostawę sprzętu w ramach realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych –„Aktywna tablica”

Załączniki: