XVII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży 2014/2015