Wycieczka do Figloraju

30 września uczniowie klas I-III były na wycieczce w „Figloraju” w Przedborzu. Wycieczka odbyła się z okazji „Dnia Chłopaka”.