UCZNIOWIE SP Klew w obliczu COVID-19

Twórczość plastyczna

TWÓRCZOŚĆ LITERACKA

Epidemia koronawirusa stała się naszą codziennością, nawet uczniowie w swoich pracach odwołują się do niej.

plakaty profilaktyczne/podziękowania