Ślubowanie

4 listopada odbyło się uroczyste pasowanie na ucznia. Zgromadzeni w sali: uczniowie, rodzice  i nauczyciele  zostali zabrani w „Podróż w cudowny świat nauki”.

Pierwszaki pod przewodnictwem wychowawcy p. M. Domańskiej zaprezentowały montaż słowno-muzyczny, następnie ślubowały jak być dobrymi Polakami, dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły, uczyć się w szkole jak kochać Ojczyznę oraz swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom  i nauczycielom. Pani Dyrektor „symbolicznym” ołówkiem pasowała pierwszaków na ucznia.

Po pasowaniu uczniowie zostali obdarowani upominkami od wychowawcy i rodziców.