Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2021/2022:

Przewodnicząca                           Aneta Ślusarczyk

Z-ca przewodniczącego              Marcin Karólewski     

Skarbnik                                      Anna Opaczyńska

Sekretarz                                    Anna Sipa

Członkowie                                 Jagoda Borończyk

                                                                                        Jagoda Brzeska

                                                   Izabela Kaczmarek

                                                   Renata Wychowałek