Przywrócenie imienia szkole

Z radością informujemy, że szkoła po ponad 40  latach ponownie ma imię. Na mocy Uchwały nr XXXVII/299/2018 Rady Gminy Żarnów zostało przywrócone imię Marii Skłodowkiej-Curie.