OTWARCIE ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO,,MALI ODKRYWCY”

W dniu 1.12.2016r.w Szkole Podstawowej w Klewie odbyło się uroczyte otwarcie oddziału przedszkolnego(4i5 latków) w ramach projektu ,,Mali Odkrywcy”.Uroczystość rozpoczęła pani dyrektor M.Domańska,która przedstawiła procedury powstania sali oraz jej wartość 154 104,40zł.W ramach zajęć uczniowie będą mieli dodatkowe zajęcia z rytmiki i logopedii.Pani dyrektor podziękowała wszystkim zaangażowanym osobom.Na otwarciu obecny był Wójt Gminy Żarnów dr K.Nawrocki w przemówieniu podkreślił zaangażowanie pracowników gminy na czele z A.Służalec. Udział włany gminy na realizację projektu wyniósł 23 115,66zł.Część artystyczną pod kierunkiem E.Strzelczyk przygotowały sześciolatki.Końcowym punktem spotkania było uroczyste przecięcie wstęgi w drzwiach powstałej sali.Prezentacji sali rodzicom dokonała pani dyrektor.Rodzice byli pod wrażeniem wyposażenia sali w ogromną ilość zabawek i pomocy.