Nasi mali patrioci

Majowe Święta Polaków- 2 maja Święto Flagi

Klasa I :

Po wysłuchaniu wiersza Cz. Janczarskiego „Co to jest Polska” zamieszczonego na filmie Youtube przedszkolaki dowiedziały się, dlaczego polska flaga jest biało-czerwona. Następnie samodzielnie ją wykonały. Na załączonych zdjęciach sześciolatki prezentują swoje prace: