KONKURS

Zapraszamy wszystkich uczniów

Szkoły Podstawowej w Klewie do udziału

w SZKOLNYM KONKURSIE

NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PISANKĘ WIELKANOCNĄ

 

Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:

  1.  kategoria: Przedszkolaki (4-6-latki)
  2. kategoria: Klasy I-III
  3. kategoria: Klasy IV-VII

 

Warunki Konkursu:

  1. Każdy uczestnik może zgłosić jedną pisankę;
  2. Pisanka może być wykonana na: wydmuszce, jajku plastikowym, styropianowym, drewnianym lub z innego trwałego materiału;
  3. Technika zdobienia jaja jest dowolna;
  4. Do każdej pracy należy dołączyć kartkę informacyjną z następującymi danymi: imię i nazwisko, klasa;

Pisanki należy dostarczać do sekretariatu w terminie do 22. marca 2018 r.