KOMUNIKAT

KOMUNIKAT
Nr 1/2015/2016
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Klewie
z dnia 16 września 2015r.

W sprawie dni wolnych od zajęć dydaktycznych (w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 5 października 2010r. w sprawie organizacji roku szkolnego)
Ustala się następujące DNI WOLNE:
02 listopada 2015r.
21 marca 2016r.
05 kwietnia 2016r. – sprawdzian kl. VI
02 maja 2016r.
27 maja 2016r.
01 czerwca 2016r.