KOMUNIKAT

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie

informuje, iż zgodnie z:

Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 marca 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

od 22 marca do 11 kwietnia, naukę w trybie zdalnym będą realizowali uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych.

Oddział przedszkolny oraz „zerówka” nadal pracują bez zmian, przy zachowaniu zasad reżimu sanitarnego.