Komunikat

Szanowni Uczniowie i Rodzice!

Ferie się kończą , czas wyjątkowo długiej przerwy w nauce również. Myślę, że ku wspólnej radości wracamy do pracy stacjonarnej  w klasach I-III. 

Na szczęście ten SZALONY REMONT DOBIEGŁ KOŃCA. Budynek intensywnie się dogrzewa.

Praca w kl. I-III będzie przebiegała tak , jak to funkcjonowało z początkiem roku szkolnego, a mianowicie:

  •  Obowiązek zakrywania dowolną osłoną  ust i nosa .
  • Dezynfekcja rąk.
  • Dziecko/ uczeń jest przyprowadzane/y przez 1 opiekuna z  zachowaniem dystansu minimum  1,5 m.
  • Uczniowie danej klasy przebywają w niej cały czas.
  • Ograniczamy kontakt z innymi do minimum.
  • Możliwe wyjście uczniów z klasy na korytarz , ale zamiennie  ( co druga przerwa.)
  • Korzystanie z szatni   kl.I i II – szatnia dotychczasowa . Klasa III – będzie korzystać tymczasowo z szatni pierwszej przeznaczonej dla klas IV-VIII
  • Korzystanie ze stołówki: 10.35 – 10.55 – kl. I-III; Od   10.55 –  oddziały przedszkolne.
  • Odwozy i dowozy bez zmian.
  • Dowóz rozpoczyna się od godz. 7:15 od Afryki.

Maryla Domańska

Dyrektor SP w Klewie