Działalność Szkolnego Koła Caritas

Wolontariusze naszego Szkolnego Koła Caritas czynnie włączają się w różne akcje.

30 marca uczestniczyli w przedświątecznej zbiórce żywności, która odbyła się w supermarketach „Lewiatan” i „Patrol” w Żarnowie. Zebrane produkty trafiły do najbardziej potrzebujących z terenu naszej gminy.

14 kwietnia odbyła się zbiórka pieniędzy na rzecz ogólnopolskiej akcji: „Żonkilowe Pola Nadziei”. Kwesta była przeprowadzona przy kościele parafialnym p.w. św. Łukasza w Skórkowicach. Każdy darczyńca otrzymał w podziękowaniu żonkila.. Zebrane pieniądze zostały przekazane na konto Caritas Diecezji Radomskiej.