Dni Żarnowa

Uczniowie klas II-VI SP Klew zaprezentowali publiczności swoje umiejętności taneczne, wykonując tańce do podkładów muzycznych pod kierunkiem swoich wychowawczyń.