Czas pracy biblioteki szkolnej

Poniedziałek 10.35 – 11.40 ( 4 godz. lekcyjna)
Środa 10.40 – 11.40 ( 4 godz. lekcyjna)
Czwartek 10.55 – 11.50 ( 4 godz. lekcyjna)