Biblioteka-KOMUNIKAT

INFORMACJA DLA RODZICÓW

Przyjmowanie książek, podręczników

 oraz innych materiałów bibliotecznych

w czasie epidemii / po ustaniu epidemii covid-19

w bibliotece

Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie

w Klewie

(WYCIĄG Z REGULAMINU)

 

1.Zwrot podręczników, książek oraz innych materiałów bibliotecznych ustala się na 25.06.2020, według następującego harmonogramu:

 

DATA GODZINA KLASA
25.06.20 8.15 – 10.00 I – III*
25.06.20 10.15 – 12.00 IV – VIII*

 

* rodzic może przynieść podręczniki i książki wszystkich swoich dzieci uczęszczających do szkoły

* po pierwszej sesji następuje piętnastominutowa przerwa na dezynfekcję pomieszczeń bibliotecznych

 

 

 

2.Zasady zwrotu wypożyczonych podręczników i książek zgodnie z zapisami regulaminów:

  • osoba dokonująca zwrotu podręczników lub książek powinna być w maseczce i rękawiczkach lub powinna pamiętać o zachowaniu dystansu społecznego, jest również zobligowana do przestrzegania ustalonej liczby osób mających prawo jednorazowo przebywać w pomieszczeniu bibliotecznym,
  • książki i podręczniki zwracane do biblioteki powinny być zapakowane do folii ochronnej (reklamówki) z naklejoną na niej kartą informacyjną zawierającą następujące dane: imię i nazwisko ucznia, klasa, numer telefonu rodzica lub adres email w celu umożliwienia kontaktu w sprawach związanych ze zniszczeniem lub nieoddaniem książek i podręczników,
  • zwrot podręczników w kompletach,
  • usunięcie foliowych okładek,
  • usunięcie zapisanych ołówkiem notatek,
  • zwrócenie uwagi na czystość i estetykę książki – wyprostowanie pogiętych kartek, sklejone rozdarcia, itp.
  • za podręczniki zniszczone lub zagubione rodzice/opiekunowie prawni są zobowiązani dokonać wpłaty na konto w terminie ustalonym w sekretariacie.

 

3.Zapytania o książki lub wyjaśnienie spraw dotyczących wypożyczeń, a także zwrotów książek i podręczników oraz możliwościach ich odkupienia lub zapłacenia za zagubione lub zniszczone książki należy kierować pod adres mailowy szkoły.

 

4.O możliwościach wypożyczeń w nowym roku szkolnym zostaniecie Państwo powiadomieni odrębnym pismem.

 

Załączniki do pobrania:

Regulamin biblioteki

INFORMACJA DLA RODZICÓW

 

 

 

                       nauczyciele bibliotekarze:

Małgorzata Ostalec

Edyta Słodkowska