30 akcja Sprzątania Świata

???? ♻️30 akcja Sprzątania Świata ♻️ ????
„Sprzątanie świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie ,,nieśmiecenia”, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. Wszyscy powinni mieć świadomość, że ochrona i kształtowanie środowiska, w którym żyjemy, jest koniecznością. Kształtowanie właściwej postawy należy rozpocząć od najmłodszych lat, bowiem świadomość człowieka kształtuje się przez całe życie.
A. Jędrzejczyk