Nauczanie zdalne-Komunikat

Szanowni Rodzice!
Czas, w którym jesteśmy, wymaga od nas wszystkich mobilizacji i współpracy. 
Dlatego proszę  Was o pomoc i zaangażowanie.

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020r., dotyczące możliwości prowadzenia kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  COVID-19.,  od dnia 25 marca 2020  r.
do  dnia 10 kwietnia 2020 r. nauka będzie obowiązkowo odbywać się z wykorzystaniem
metod i technik kształcenia na odległość.

Nauczyciele i wychowawcy będą udostępniać waszym dzieciom materiały, a także określą sposoby
i formy ich realizacji, będą monitorować  wiedzę uczniów oraz ich sprawdzać ich postępy w nauce poprzez dostępne  urządzenia.
Mając na uwadze zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń, a także równomiernego obciążenia zajęciami w danym dniu , ich różnorodnością oraz możliwościami psychofizycznymi  waszych dzieci ze szczególnym uwzględnieniem indywidualnej sytuacji rodzinnej, tygodniowy zakres materiału  będzie te aspekty uwzględniał.  

Jednocześnie dziękuję Wam  za dotychczasowy wysiłek i wyrozumiałość.
 ↵
Z wyrazami szacunku,
                                                                                           
                                                                                            Dyrektor szkoły
                                                                                           
                                                                                            Maryla Domańska