Nasza szkoła koncentruje pracę wychowawczą w kierunku rozwoju uczniów, promuje pracowitość, uczciwość, rzetelność oraz postawy obywatelskie i patriotyczne, a także działalność charytatywną. Uczniowie naszej szkoły mogą poszerzać swoją wiedzę i rozwijać zainteresowania poprzez uczestnictwo w licznych zajęciach pozalekcyjnych. Nasi wychowankowie mogą pochwalić się wieloma sukcesami w konkursach wiedzy, konkursach artystycznych i zawodach sportowych.