Zmiany w opłatach za obiady

Od marca następuje zmiana w płatnościach za obiady. Od tego miesiąca płacimy z góry za cały miesiąc do 15 dnia każdego  miesiąca w sekretariacie szkoły. Ewentualne odliczenia będą dokonywane przy płatności w następnym miesiącu.

Wszelkie nieobecności dziecka w celu dokonania odliczeń zgłaszamy bezpośrednio do Pani zajmującej się cateringiem pod numerem telefonu: 509-686-617.

W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić do sekretariatu szkoły: 44 757-87-71