Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego odbyło się 1 września 2021 roku. W uroczystości uczestniczyli uczniowie  klas I-VIII , dzieci z grup przedszkolnych wraz z opiekunami oraz nauczyciele i pracownicy szkoły. Po uroczystym przemówieniu Pani Dyrektor wszyscy uczniowie spotkali się z wychowawcami w wyznaczonych salach.

Pani dyrektor Maryla Domańska powitała serdecznie zgromadzonych i skierowała szczególnie ciepłe słowa do uczniów klas pierwszych oraz przedszkolaków, a następnie przedstawiła nauczycieli i wychowawców klas. Pani dyrektor  życzyła całej społeczności szkolnej wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku szkolnym.