Nauczanie zdalne

Dyrektor Szkoły Podstawowej
im. Marii Skłodowskiej-Curie w Klewie
informuje, iż zgodnie z:

 

Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 

od 20 grudnia 2021 r. do 09 stycznia 2022 r. uczniowie klas I-VIII przechodzą na naukę zdalną.
Przedszkolaki kontynuują naukę w trybie stacjonarnym.