Dziękując za cały rok szkolny, pełen wrażeń i sukcesów,

życzę wszystkim uczniom, nauczycielom, pracownikom, 

słonecznych wakacji, wspaniałego, przede wszystkim

bezpiecznego wypoczynku,

wielu przygód i niezapomnianych przeżyć.

Dyrektor SP im. M. Skłodowskiej-Curie w Klewie

Maryla Domańska