GRONO PEDAGOGICZNE

Rok szkolny 2017/2018

Dyrektor szkoły mgr Maria Domańska
Oddział przedszkolny mgr Edyta Słodkowska 6 – latki

mgr Jolanta Wojciechowska 4 -5 latki

 

Edukacja wczesnoszkolna mgr Maria Domańska,

mgr Gabriela Gilewska,

mgr Elżbieta Strzelczyk

Język polski mgr Małgorzata Ostalec
Religia mgr Katarzyna Wilk
Język angielski mgr Jolanta Wojciechowska

mgr Sabina Kubiszewska

mgr Katarzyna Ślązak

Język niemiecki mgr Edyta Kazimierczyk
Historia mgr Sabina Kowalczyk
Matematyka mgr Barbara Kowalska
Geografia mgr Małgorzata Kubiszewska
Biologia mgr Ilona Król-Sieroń
Fizyka mgr Janusz Aleksandrowicz
Chemia mgr Sabina Kubiszewska
Plastyka mgr Elżbieta Strzelczyk
Muzyka mgr Elżbieta Strzelczyk
Zajęcia komputerowe/Informatyka mgr Barbara Kowalska

mgr Janusz Aleksandrowicz

Zajęcia techniczne mgr Sabina Kowalczyk
Przyroda mgr  Ewa Spasińska
Wychowanie fizyczne mgr Wojciech Antos
Biblioteka mgr Małgorzata Ostalec