Poniedziałek 09.55 – 10.55 ( 4 godz. lekcyjna)
Środa 09.40 – 10.45 ( 4 godz. lekcyjna)
Czwartek 10.55 – 11.50 ( 4 godz. lekcyjna)